Nota naar aanleiding van verslag met betrekking tot de Wet scheepsuitrusting 2016

Omschrijving

Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wet houdende regels met betrekking tot de productie, de conformiteitsbeoordeling en het plaatsen aan boord van scheepsuitrusting (Wet scheepsuitrusting 2016).  

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Waterbeheer
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 10-05-2016
Documentdatum 10-05-2016
Onderwerp Zeevaart en zeehavens

Publicaties