X Defensie - Rijksjaarverslag 2015

Omschrijving

Verantwoording van de uitgaven in 2015 die vallen onder hoofdstuk X van de Rijksbegroting.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Begroting
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 17-05-2016
Documentdatum 18-05-2016
Onderwerp Verantwoordingsdag

Publicaties