Ontwerpbesluit rond professionalisering van de jeugdzorg

Omschrijving

Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de Jeugdzorg in verband met de professionalisering van de jeugdzorg.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Jeugdzorg
Documentsoort Besluit
Geldig van 24-11-2013
Document creatiedatum 22-11-2013
Onderwerp Jeugdhulp

Publicaties