Ontwerpbesluit instemmingsbesluit winningsplan Groningenveld

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 06-09-2016
Documentdatum 30-06-2016
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties