Wijziging besluit huurprijzen woonruimte

Omschrijving

Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Woningmarkt
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 14-04-2011
Documentdatum 15-04-2011
Onderwerp Huurwoning

Publicaties