Wanneer terugmelden van afwijkende gegevens aan de GBA (gerede twijfel)

Omschrijving

Circulaire van minister Spies (BZK) aan gemeenten over het terugmelden van afwijkende gegevens aan de GBA (Gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Inrichting van de overheid
  • Migratie en integratie
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 05-07-2012
Documentdatum 01-06-2012
Onderwerp
  • Gemeenten
  • Paspoort en identiteitskaart

Publicaties