Toezichtkader Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 2013 – 2015

Omschrijving

Dit nieuwe toezichtkader voor de kenniscentra is tot stand gekomen op basis van de onlangs gewijzigde Wet op het onderwijstoezicht. Hierin is bepaald dat de inspectie toezicht houdt op de kenniscentra (artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van de WOT). Tot de wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht had de inspectie formeel geen toezicht op de kenniscentra.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Beroepsonderwijs
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 11-10-2012
Documentdatum 20-08-2012
Onderwerp Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Publicaties