Kapitalisering van vrijwilligersinzet in de erfgoedsector

Omschrijving

Onderzoek met als vraagstelling hoe de inzet van vrijwilligers in de cultuur- en erfgoedsector het best kan worden gewaardeerd, waarbij expliciet het Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten, de Sim en de Wsc worden betrokken.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 15-11-2016
Documentdatum 02-09-2016
Onderwerp Erfgoed

Publicaties