Handreiking interventies kwetsbare jongeren

Omschrijving

Research voor Beleid en het Nederlands Jeugdinstituut hebben samen, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een inventarisatie uitgevoerd naar beschikbare interventies voor toeleiding van kwetsbare jongeren naar participatie en/of betaald werk. Het onderzoek heeft geresulteerd in deze handreiking met een overzicht van werkwijzen (bouwstenen) en projecten die wij de beoordeling succesvol geven. Deze beoordeling wordt in de inleiding van de handreiking nader toegelicht. De handreiking bevat zeven werkwijzen of bouwstenen met daaraan gekoppeld in totaal 14 projectbeschrijvingen.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Werk
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 03-04-2011
Documentdatum 05-04-2011
Onderwerp Jongeren en werk

Publicaties