Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 (kamerstuk 34189)

Omschrijving

Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en het wetsvoorstel ViA15 (kamerstuk 34189) aan de Eerste Kamer.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Rail- en wegverkeer
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 27-10-2015
Documentdatum 28-10-2015
Onderwerp Wegen

Publicaties