Educatief aanbod voor asielzoekerspeuters en peuters met een status

Omschrijving

In het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom is met de VNG afgesproken dat gemeenten ondersteund worden bij vragen over de opvang van asielzoekerspeuters (met en zonder status). Dit is onderdeel van de reguliere ondersteuning aan gemeenten voor het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie (vve). Om aan te sluiten bij de vragen van de gemeenten, is een peiling uitgevoerd over of gemeenten de opvang voor asielzoekerspeuters nu aanbieden en hoe ze dit doen.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
  • Migratie
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 13-07-2016
Documentdatum 14-07-2016
Onderwerp
  • Voorschoolse en vroegschoolse educatie
  • Asielbeleid

Publicaties