Verslag schriftelijk overleg over het accreditatiebesluit WHW

Omschrijving

Verslag van het schriftelijk overleg over het accreditatiebesluit WHW.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Hoger onderwijs
Documentsoort Onbekend
Publicatiedatum 14-11-2010
Documentdatum 15-11-2010

Publicaties