Convenant Veilige Publieke Taak Noord-Holland

Omschrijving

Convenant voor de aanpak van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak. Ondertekend op 15 april 2013 door minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en commissaris van de Koningin in Noord-Holland, J.W. Remkes.

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema Veiligheid
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 14-04-2013
Documentdatum 15-04-2013
Onderwerp Geweld tegen werknemers met publieke taak

Publicaties