Nota naar aanleiding van het verslag van de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 32022

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Gezondheidsrisico's
Documentsoort Beleidsnota
Geldig van 18-01-2010
Document creatiedatum 19-01-2010
Onderwerp Alcohol

Publicaties