Kamerbrief met geannoteerde agenda OJCS-Raad 16 en 17 mei 2013

Omschrijving

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer met de geannoteerde agenda OJCS-Raad op 16 en 17 mei 2013.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Recreatie
  • Onderwijs en wetenschap
  • Jeugdzorg
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 21-04-2013
Documentdatum 22-04-2013
Onderwerp
  • Sport en bewegen
  • Onderwijs en internationalisering
  • Jeugdhulp

Publicaties