Kamerbrief huisvestingsmiddelen voor buitenonderhoud basisscholen en verdeling budget groep 0-klassen

Omschrijving

Brief van minister Donner (BZK) aan de Tweede Kamer over het rechtstreeks aan de scholen beschikbaar stellen van de huisvestingsmiddelen voor buitenonderhoud van basisscholen. Ook de verdeling van het budget voor de groep 0-klassen komt aan de orde. De brief is medeondertekend door minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Basisonderwijs
  • Inrichting van de overheid
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 03-10-2011
Documentdatum 04-10-2011
Onderwerp Gemeenten

Publicaties