Memorie van antwoord wetsvoorstel beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

Omschrijving

Memorie van antwoord inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Arbeidsverhoudingen
  • Arbeidsverhoudingen
  • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 17-09-2012
Documentdatum 17-09-2012
Onderwerp
  • Arbeidsovereenkomst en cao
  • Ziekteverzuim van het werk
  • Ziektewetuitkering

Publicaties