Toetskader Bureau ICT-toetsing

Omschrijving

Dit toetskader benoemt de relevante risicogebieden die het Bureau ICT-toetsing (BIT) in beschouwing neemt bij de beoordeling van een project.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Informatievoorziening en ICT
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 22-09-2015
Documentdatum 22-09-2015
Onderwerp Digitale overheid

Publicaties