Voorstel van Wet zoals voorgelegd ad Afd adv vd RvS wetsvoorstel verdrag Montreal en de BES

Omschrijving

Wetsvoorstel zoals voorgelegd aan de Raad van State tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de uitvoering van het Verdrag van Montreal tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107) en wijziging van de Wet luchtvervoer BES.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Luchtvaart
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 26-06-2015
Documentdatum 22-06-2015

Publicaties