Ontwerpbesluit bsn in de jeugdzorg 29 november 2013

Omschrijving

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg en het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Jeugdzorg
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 09-12-2013
Documentdatum 10-12-2013
Onderwerp Jeugdhulp

Publicaties