Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet

Omschrijving

Ontwerp Besluit houdende tijdelijke regels voor experimenten in het kader van de Ziektewet (Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet).

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 11-05-2014
Documentdatum 12-05-2014
Onderwerp Ziektewetuitkering

Publicaties