Regeling vaststelling bedragen programmas van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband voor het jaar 2011

Omschrijving

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 september 2010, nr. WJZ235342(2738), houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het samenwerkingsverband samenhangend met de inrichting van de zorgstructuur voor het jaar 2011 en de vaststelling van het bedrag per formatieplaats voor de bekostiging van de materiële voorzieningen voor de instandhouding van rijdende scholen voor het jaar 2011.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 19-09-2010
Documentdatum 20-09-2010
Onderwerp Financiering onderwijs

Publicaties