2e nota van wijziging inzake wetsvoorstellen in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting

Omschrijving

2e nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Rechtspraak
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 22-05-2015
Documentdatum 22-05-2015
Onderwerp Straffen en maatregelen

Publicaties