Jaarverslag Vervangingsfonds 2009

Omschrijving

Jaarverslag 2009 van de Stichting Vervangingsfonds (Vf). Het Vf betaalt de kosten voor vervangers die schoolbesturen moeten inzetten bij ziekte of afwezigheid van personeel. Naast de taak voor vervanging levert het Vf een bijdrage aan het terugdringen van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid van onderwijspersoneel.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Basisonderwijs
  • Overheidsfinanciën
  • Werk
Documentsoort Jaarverslag
Geldig van 16-12-2010
Document creatiedatum 01-09-2010
Onderwerp
  • Financiering onderwijs
  • Werken in het onderwijs

Publicaties