Toelichting bij concept Klachtenregeling Aanbesteden

Omschrijving

Door P.P. Lampe, voorzitter schrijfgroep Klachtenregeling Aanbesteden.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Markttoezicht
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 30-10-2012
Documentdatum 31-10-2012
Onderwerp Aanbesteden

Publicaties