Ontwerpbesluit nettopensioen

Omschrijving

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met uitvoering van het nettopensioen en de waarborg voor fiscale hygiƫne van het nettopensioen.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 31-08-2014
Documentdatum 01-09-2014
Onderwerp Pensioen

Publicaties