Aanpak ZuidasDok

Omschrijving

Deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau vormt het formele begin van de m.e.r.-procedure voor het project ZuidasDok.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Ruimtelijke ordening
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 03-03-2011
Documentdatum 04-03-2011
Onderwerp Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Publicaties