Jaarverslag Expertteam eigenbouw 2012

Omschrijving

Het Expertteam Eigenbouw werkt aan verruiming van het aanbod voor particulier opdrachtgeverschap, zowel in de bestaande voorraad (kluswoningen) als door uitgifte van meer nieuwbouwkavels.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Inkoop en beheer
  • Woningmarkt
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 22-09-2013
Documentdatum 01-04-2013
Onderwerp Leegstand kantoren

Publicaties