Ontwerpbesluit wijziging Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 12-06-2016
Documentdatum 13-06-2016
Onderwerp Minimumloon

Publicaties