Gids Proportionaliteit - 1e herziening

Omschrijving

De Gids Proportionaliteit geeft handvatten voor de manier waarop met het begrip proportionaliteit bij aanbestedingen moet worden omgegaan. Dit is de 1e herziene versie van de Gids.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Markttoezicht
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 03-05-2016
Documentdatum 01-04-2016
Onderwerp Aanbesteden

Publicaties