Jaarplan 2012 Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Omschrijving

Per 1 januari 2012 is de samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst van het ministerie van SZW in één inspectie een feit. het ministerie start dan formeel met één inspectiedienst voor het hele terrein van SZW.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsomstandigheden
Documentsoort Jaarplan
Publicatiedatum 22-09-2011
Documentdatum 22-09-2011

Publicaties