Beantwoording Kamervragen over stages voor illegaal in Nederland verblijvende jongeren

Omschrijving

Antwoorden van minister Kamp (SZW), mede namens minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW), op vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over stages voor illegaal in Nederland verblijvende jongeren. Tevens de antwoorden op vragen van de Kamerleden Van der Ham en Koser Kaya (beide D66) over ontbrekende voorzieningen voor leerlingen zonder verblijfsvergunning die op stage moeten.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Beroepsonderwijs
  • Migratie
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 12-01-2012
Documentdatum 13-01-2012
Onderwerp
  • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
  • Asielbeleid

Publicaties