Besluit tot wijziging van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit milieubeheer

Omschrijving

Besluit tot wijziging van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking tot de kwaliteit van dieselbrandstof en benzine.  

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Lucht
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 26-10-2016
Documentdatum 27-10-2016
Onderwerp Luchtkwaliteit

Publicaties