Jaarverslag Expertteam Eigenbouw 2014

Omschrijving

Het Expertteam Eigenbouw werkt aan verruiming van het aanbod voor particulier opdrachtgeverschap, zowel in de bestaande voorraad (kluswoningen) als door uitgifte van meer nieuwbouwkavels.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Bouwen en verbouwen
  • Woningmarkt
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 21-09-2015
Documentdatum 01-05-2015
Onderwerp Eigen huis bouwen

Publicaties