Voorstel van wet tot wijziging van de Mijnbouwwet

Omschrijving

Nadere memorie van antwoord over Voorstel van wet tot wijziging van de Mijnbouwwet.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 16-11-2016
Documentdatum 17-11-2016
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties