Regeling bekostiging exploitatiekosten vo 2015-2016

Omschrijving

Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 oktober 2015, nr. VO/F-2015/802416, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor het kalenderjaar 2015 en 2016 (Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 en 2016).

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Voortgezet onderwijs
  • Overheidsfinanciën
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 06-10-2015
Documentdatum 06-10-2015
Onderwerp Financiering onderwijs

Publicaties