Brief Algemene Rekenkamer over wetsvoorstel Wet subsidiering landelijke onderwijsondersteunende activiteiten

Omschrijving

Brief van Algemene Rekenkamer over het voorstel van wet houdende regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten).

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema Onbekend thema
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 26-02-2013
Documentdatum 20-12-2012

Publicaties