Jaarrekeningen 2011 van instellingen voor funderend onderwijs

Omschrijving

Financieel Beeld voor het funderend onderwijs 2011

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 20-12-2012
Documentdatum 21-12-2012
Onderwerp Financiering onderwijs

Publicaties