Staat van de transportveiligheid 2012

Omschrijving

Dit rapport schetst de staat van de veiligheid op het werkterrein van het ministerie van Infrastructuur en Milieu: het verkeer, het beroepsvervoer van personen en goederen.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Rail- en wegverkeer
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 07-01-2014
Documentdatum 17-12-2013
Onderwerp Goederenvervoer

Publicaties