Beleidsvisie Vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Rechtspraak
Documentsoort Beleidsnota
Geldig van 14-07-2010
Document creatiedatum 01-06-2010
Onderwerp Straffen en maatregelen

Publicaties