Beleidsvisie Vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Rechtspraak
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 14-07-2010
Documentdatum 01-06-2010
Onderwerp Straffen en maatregelen

Publicaties