Beantwoording kamervragen medische gegevens werknemers

Omschrijving

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer mede namens minister Schippers (VWS) de antwoorden op de Kamervragen van het lid Voortman (GroenLinks) over “een arbodienst die medische gegevens doorgegeven heeft aan werkgevers”.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 29-08-2013
Documentdatum 29-08-2013
Onderwerp Ziekteverzuim van het werk

Publicaties