Aanbieden ontwerpregeling afsluiten kleinverbruikers

Omschrijving

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stuurt de Tweede Kamer een nieuwe regeling voor het afsluiten van kleinverbruikers van elektriciteit en gas.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Energie
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 13-06-2011
Documentdatum 14-06-2011
Onderwerp Energie thuis

Publicaties