Effecten regeerakkoord op kasstromen van woningcorporaties

Omschrijving

Bijlage bij brief aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst) van Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw, over de beperking van de borging door de Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Woningmarkt
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 26-11-2012
Documentdatum 26-11-2012
Onderwerp Woningcorporaties

Publicaties