Waarderen en selecteren van archieven in het informatietijdperk

Omschrijving

Deze nota biedt de contouren van de nieuwe selectieaanpak voor archieven.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Informatievoorziening en ICT
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 21-12-2010
Documentdatum 17-12-2010
Onderwerp Archieven

Publicaties