Ontwerpbesluit wijziging Besluit advisering beschut werk

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Arbeidsverhoudingen
  • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 17-11-2016
Documentdatum 18-11-2016
Onderwerp
  • Werken met arbeidsbeperking
  • Participatiewet

Publicaties