Brief over het rapport De Waarborgfunctie

Omschrijving

Brief van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) over het rapport De Waarborgfunctie, de beleidsdoorlichting van beleidsartikel 1 van de begroting Koninkrijksrelaties.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Koninkrijksrelaties
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 01-03-2012
Documentdatum 16-02-2012
Onderwerp Caribisch deel van het Koninkrijk

Publicaties