Ontwerpbesluit

Omschrijving

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen en het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 13-03-2013
Documentdatum 14-03-2013
Onderwerp Kinderopvang

Publicaties