Aanbiedingsbrief bij Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit brandstoffen luchtverontreiniging

Omschrijving

Staatssecretaris Dijksma (IenM) stuurt het Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit brandstoffen luchtverontreiniging naar de Tweede Kamer.  

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Lucht
Documentsoort Kamerstuk
Geldig van 26-10-2016
Document creatiedatum 27-10-2016
Onderwerp Luchtkwaliteit

Publicaties