Wijziging Besluit hernieuwbare energie vervoer en Besluit brandstoffen luchtverontreiniging

Omschrijving

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit hernieuwbare energie vervoer en het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging (uitzondering voor kleine en tussenhandelaren, vrijwillige registratie biokerosine en voorkomen dubbel voordeel biogas), met ontwerp-nota van toelichting.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Lucht
Documentsoort Besluit
Geldig van 07-11-2011
Document creatiedatum 08-11-2011
Onderwerp Luchtkwaliteit

Publicaties